Wiki Pengembangan Proyek BlankOn

Tim Pengembang

Wiki

Daftar cermin unduhan BlankOn 4.0 Meuligoe

ISO

* Jakarta ​ftp://kambing.ui.edu/pub/blankon/rilis/meuligoe/
* Jakarta ​ftp://dl2.foss-id.web.id/iso/blankon/meuligoe/
* Jakarta ​ftp://dl2.foss-id.web.id/iso/blankon-minimalist/meuligoe/
* Jember ​http://mirror.unej.ac.id/blankon-cd/rilis/meuligoe/
* Jember ​http://mirror.unej.ac.id/blankon-cd/rilis/blankon-minimalist/
  meuligoe/
* Yogyakarta ​http://repo.ugm.ac.id/iso/blankon/meuligoe/
* Semarang ​http://jaran.undip.ac.id/blankon/isoblankon/meuligoe/
* Semarang ​http://jaran.undip.ac.id/blankon/isoblankon/blankon-minimalist/
  meuligoe/
* Solo ​http://mugos.ums.ac.id/pub/iso/Blankon/meuligoe/
* Solo2 ​http://bos.fkip.uns.ac.id/pub/distro/blankon/meuligoe/
* ... ### Repositori
* Jakarta ​http://kambing.ui.edu/blankon/
* Jakarta ​http://dl2.foss-id.web.id/blankon/
* Jember ​http://mirror.unej.ac.id/blankon/
* Yogyakarta ​http://repo.ugm.ac.id/repo/blankon/
* Semarang ​http://jaran.undip.ac.id/blankon/
* Solo ​http://mugos.ums.ac.id/blankon/
* ... Last modified on 12/11/2009 11:20:47 PM

Konten ini dilisensikan di bawah CC-BY. [ sunting ]Fajar baru perangkat lunak legal dan kreatif, untuk, dan oleh anak negeri