Panduan Pengguna BlankOn Linux X (Tambora)

Panduan ini berisikan panduan untuk menggunakan BlankOn Linux versi X dengan nama kode Tambora, baik untuk keperluan perkantoran, Internet, multimedia, maupun edukasi. Pembahasan di dalam panduan ini mencakup pengenalan BlankOn Linux, pemasangan BlankOn beserta aplikasi-aplikasinya, penggunaan desktop, penggunaan aplikasi, dan lain sebagainya.

Daftar isi

Last modified 2 years ago Last modified on 05/30/2015 09:20:07 PM